Webová stránka Resinexu používa cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať aké produkty vás zaujímajú, aby sme vám prípadne o nich mohli osobne poskytnúť podrobnejšie informácie. Pokračovaním prehliadania webu Resinexu súhlasíte s naším používaním cookies. Zistite viac o cookies a ako ich je spravovať

Udržateľný rozvoj

Nezdedili sme Zem od našich predkov, požičiavame si ju od našich detí.

RESINEX, ako člen skupiny RAVAGO, je tiež súčasťou jej  vízie udržateľnosti.

Naším cieľom je zapojiť sa do lepšieho a lepšie udržateľného sveta.

Uvedomujeme si skutočnú hodnotu vyradených plastov a kaučukov a rozhodli sme sa dať im nové využitie  ich premenou na hodnotnejšie produkty. Tým, že využívame túto cirkulárnu ekonomiku, zároveň znižujeme množstvo skleníkových plynov a tým  prispievame k zaisteniu bezpečnej a zdravej planéty pre ďalšiu generáciu.

Sedemnásť cieľov k premene našej planéty

Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených Národov pripomína globálne výzvy, ktorým čelíme. Ciele sa vzájomne prelínajú a pre dosiahnutie optimálneho výsledku je zásadné, aby sme splnili každý z nich do roku 2030.

Skupina RAVAGO verí, že ciele udržateľného rozvoje nás dovedú k lepšiemu svetu.

Ravago a RESINEX môžu ovplyvniť ciele udržateľného rozvoja, keďže ako spoločnosti hrajú veľmi dôležitú úlohu vo vytváraní dopadu potrebného k ich dosiahnutiu.

Ravago podporuje SDG niekoľkými iniciatívami, ktorých jednotlivé úspechy sa líšia v závislosti na kapacitách spoločnosti Ravago:

  • Podporou komunít, zdravia a kvalitného života
  • Efektivitou zdrojov
  • Etickým zamestnaním, najmodernejšou infraštruktúrou a neustálymi inováciami
  • Recykláciou pre lepší svet

Recyklácia pro lepší svet
Recyklace pro lepší svět

Skupina RAVAGO ročne recykluje cez 300 000 ton plastov a kaučukov.

Len na území EU recyklujeme 130 000 ton polypropylénu, polyetylénu a polystyrénu, čím znižujeme emisie CO2 o približne 100 000 ton v porovnaní s primárnou produkciou polymérov.

Ravago a Resinex podporujú celosvetovú [b]iniciatívu Operation Clean Sweep®.[/b] Na konci roku 2017 so spoločnosťou Ravago Group, ako člen organizácie  PlasticsEurope, sa k tomuto podniku prihlásila menom všetkých svojich dcérskych spoločností a pripojila sa k iniciatíve Plastics 2030 - Dobrovoľnému záväzku spoločnosti PlasticsEurope k zvýšeniu cirkulácie a efektivity zdrojov.

Operation Clean Sweep® (OCS)
Operation Clean Sweep®

  • medzinárodný program, ktorý predchádza stratám plastových granúl (pelet) behom manipulácie a ich vypúšťania do vodného prostredia
  • prvý krát bol ustanovený Americkou radou pre chémiu (ACC) v USA, potom asociácia PlasticsEurope rozšírila licenciu aj na európsky program

Skupina RAVAGO sa vydala na misiu s cieľom redukovať svoju uhlíkovou stopu zvýšením recyklačnej kapacity, neustálym zlepšovaním recyklačných technológií a investíciami do obnoviteľných zdrojov energie.