Webová stránka Resinexu používa cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať aké produkty vás zaujímajú, aby sme vám prípadne o nich mohli osobne poskytnúť podrobnejšie informácie. Pokračovaním prehliadania webu Resinexu súhlasíte s naším používaním cookies. Zistite viac o cookies a ako ich je spravovať

REACH

REACH, európske nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok. Jeho vplyv na dostupnostť chemikálií v budúcnosti, je zásadnou otázkou pre skupinu RESINEX, našich dodávateľov a zákazníkov. REACH vstúpil do platnosti 1. júna 2007, s postupnou implementáciou v nasledujúcom desaťročí. Vyžaduje sa úzka spolupráca v celých dodávateľských reťazcoch už v súčasnosti a bude sa vyžadovať aj v budúcnosti.

Našou hlavnou prioritou bolo a zostáva plnenie zákonných povinností podľa REACH a zabezpečenie plynulých dodávok materiálov pre našich zákazníkov. Skupina RESINEX pre tento účel intenzívne komunikuje so svojimi dodávateľmi, aby zistila ich zámery, pokiaľ ide o predbežnú registráciu a registráciu látok používaných pri výrobe materiálov, ktoré nám dodávajú. Budeme pokračovať v tomto hodnotení s cieľom zistiť prípadný vplyv REACH na dostupnosť materiálov v našom produktovom portfóliu.

Stiahnite si priložené aktualizované dokumenty, z ktorých sa dozviete o našom aktuálnom stave REACH.

Ďalšie informácie získate priamo prostredníctvom reach@resinexgroup.com.