Webová stránka Resinexu používa cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať aké produkty vás zaujímajú, aby sme vám prípadne o nich mohli osobne poskytnúť podrobnejšie informácie. Pokračovaním prehliadania webu Resinexu súhlasíte s naším používaním cookies. Zistite viac o cookies a ako ich je spravovať

PEBAX® TPE-A

Výrobca: Arkema
Typ polyméru TPE-A

Pebax® je polyéterový blokový amidový a blokový kopolymér, ktorý ponúka najširšiu škálu charakteristík (mechanické, chemické, spracovanie) medzi termoplastickými elastomérmi (TPE).

Všeobecné informácie

Pebax® je termoplastický elastomér (TPE-A) alebo flexibilný polyamid bez plastifikátora, ktorý je zložený z pravidelného lineárneho reťazca pevných polyamidových segmentov a flexibilných polyéterových segmentov. Rad Pebax® umožňuje preklenúť medzeru medzi termoplastami a kaučukmi.

Pebax® poskytuje vynikajúcu rovnováhu vlastností:

 • Najľahší TPE
 • Najväčší rozsah tvrdosti
 • Najširší rozsah flexibility
 • Vynikajúce dynamické vlastnosti a nízke akumulácia tepla
 • Odolnosť proti roztrhnutiu a rázová húževnatosť
 • Odolnosť proti únave v ohybe
 • Konzistencia mechanických vlastností pri nízkych teplotách

Vlastnosti

Nízka hmotnosť

Pebax® je termoplastický elastomér vyrobený z blokových kopolymérov, ktoré sú zložené z radu polyamidových a polyéterových segmentov. Materiályy Pebax® radu 33 sú zložené zo segmentov polyamidu 12 (PA12) a segmentov polytetrametylén-glykolu (PTMG), ktorých výsledkom je veľmi nízka hustota materiálu v porovnaní s inými termoplastickými elastomérmi, a bez ohľadu na tuhosť konkrétneho typu sa materiály Pebax® môžu používať ako čisté, alebo ako prísada či zmes s inými polymérmi alebo gumami.

Hustota jednotlivých akostných tried Pebax®

Tvrdosť

Tvrdosť možno definovať ako odolnosť materiálu voči deformácii tlakom. Čím väčšia je tvrdosť, tým vyššia je odolnosť materiálu vočii tlakovej deformácii. Pri termoplastických materiáloch je tvrdosť vyjadrená referenciou Shore D, zatiaľ čo referencia Shore A sa používa pre elastoméry a nízkomodulové materiály.

Tvrdosť Pebax je funkciou pomeru medzi polyamidom a polyéterom.

Tvrdosť jednotlivých typov Pebax®

Modul pružnosti v ohybe

Modul pružnosti v ohybe je funkcia pomeru medzi polyamidom a polyéterom. Na nasledujúcom grafe je zobrazené rozpätie modulu pružnosti v ohybe radu Pebax® 33, ktoré siaha približne od 10 do 500 Mpa.

Modul pružnosti v ohybe jednotlivých akostných tried Pebax®

Elastické vlastnosti

Elasticita materiálov Pebax®, čo znamená schopnosť materiálu vrátiť sa do pôvodného tvaru po určitej deformácii, sa meria pomocou zvyškovej deformácie v podmienkach ťahu alebo tlaku, alebo pomocou skúšky elastomérového limitu. Zvyškovú deformáciu vypočítate na základe určenia zostávajúcej konštantnej deformácie po x % natiahnutia a uvoľnenia do pôvodného stavu. Tvrdé typy Pebax® vykazujú najväčšiu zostatkovú deformáciu.

Elastické správanie jednotlivých typov materiálov Pebax®

Elastický návrat

Meranie hysterézy alebo návratu energie je možné vykonať za rôznych podmienok, a to nielen pomocou skúšky cyklu natiahnutia, alebo aj pomocou skúšky dynamického cyklu stlačenia. Dôležitými parametrami sú tu rýchlosť a amplitúda deformácie.

Hysteréza materiálu Pebax® 2533 v závislosti na pôsobiacich deformáciách.

Aplikácie

Typické aplikácie pre materiály Pebax® sú:

 • Priemysel:
  • Dopravné pásy a hnacie remene
  • Tiché prevody
 • Zdravotníctvo:
  • Katétre
  • Dentálne nite
  • Vákuové striekačky
 • Automobilový priemysel:
  • Kryty airbagov
  • Hadice pre ostrekovače čelného skla
 • Šport, voľný čas:
  • Golfové loptičky
  • Hračky
  • Časti šipiek
 • Športová obuv
  • Podošvy topánok
  • Torzné systémy
  • Chrániče členkov
  • Popruhy
  • Komponenty lyžiarskej a horolezeckej obuvi
 • Permanentné antistatické prísady
 • Vysoko výkonné prísady do fólií PA 6, PA 6/6.6
 • Aktívne nosiče molekúl: štruktúra Pebax® 2533 SA 01 je tvorená pravidelnými lineárnymi reťazcami segmentov tvrdých polyamidov a mäkkých polyéterov. Táto jedinečná chemická štruktúra umožňuje v polyéterovej fáze vstrebanie a kontrolované uvoľňovanie nestálych molekúl (vône, oleje, insekticídy...).

Materiálové listy

Načítava sa, prosím čakajte