Webová stránka Resinexu používa cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať aké produkty vás zaujímajú, aby sme vám prípadne o nich mohli osobne poskytnúť podrobnejšie informácie. Pokračovaním prehliadania webu Resinexu súhlasíte s naším používaním cookies. Zistite viac o cookies a ako ich je spravovať

Kompaundácia polymérov... Materiály v prvej i priemyselnej kvalite a recyklované kompaundy

Narastajúci ekonomický a ekologický tlak spôsobili zmenu v spôsobe uvažovania spoločnosti a priemyslu o plastických hmotách používaných pre obaly a výrobu.

V závislosti na požiadavkách na výrobok a jeho použitie majú spracovatelia a koncoví užívatelia v súčasnosti k dispozícii široký výber materiálov s výborným pomerom cena – výkon, ktoré sú naviac prínosom k životnému prostrediu (napr. obsahujú recyklovaný materiál).

Resinex ponúka širokú škálu polymérnych zmesí počnúc značkovými materiálmi v prvej kvalite, cez kompaundy v priemyselnej kvalite až po recyklované materiály od svojej materskej spoločnosti Ravago, najväčšieho nezávislého výrobcu kompaudovaných materiálov v Európe s objemom výroby viac ako 450 tisíc ton ročne.

Kompaundy v prvej kvalite sú vhodné pre náročné aplikácie s vysokými technickými požiadavkami, vyrábajú sa z polymérov v prvej kvalite a plniva, čo im zabezpečuje najlepšie estetické a technické vlastnosti s relatívne úzkym rozptylom parametrov.  Kompaundy v prvej kvalite vyrábané podľa individuálnych požiadaviek sú vhodné predovšetkým na zabezpečenie úplného súladu s požiadavkami na plastové časti.

[b] Kompaundy z recyklovaného materiálu /b] sa používajú na výrobu menej špecifikovaných plastových dielov, pri ktorých je rozhodujúca cena  a vyrábajú sa z post-industriálnych a post-spotrebiteľských plastov, ktoré využívajú širšiu toleranciu pre vstupné suroviny.

Materiály v priemyselnej kvalite  premosťujú medzeru medzi štandardnými a recyklovanými materiálmi.

Spravidla sa využívajú pri vysoko náročných, aplikáciách bez nárokov na estetiku povrchu, alebo na výrobu výliskov pre všeobecné použitie, ktoré vyžadujú dobré mechanické vlastnosti a kde vzhľad nie je natoľko dôležitý.

Kompaudované materiály v priemyselnej kvalite od spoločnosti Ravago sú veľmi zaujímavou alternatívou voči štandardným materiálom v mnohých odvetviach priemyslu ako automobilový a nábytkársky priemysel, výroba elektrických spotrebičov, svietidiel a pod.

Kompaundy v priemyselnej kvalite   sú ekologicky šetrnejšie, pretože obmedzujú produkciu CO2 spojenú s výrobou štandardných polymérov a navyše sú cenovo zaujímavé.

Vyrábajú sa spravidla zo zmesi štandardných a post-industriálnych polymérnych surovín. Ich receptúra sa dá upraviť na mieru s cieľom dosiahnuť optimalizáciu pomeru ceny a hodnoty. Takéto materiály je potom možné použiť aj pri aplikácách kde sa vyžaduje dobrý vzhľad povrchu a dobré mechanické vlastnosti.

Ako špičková európska spoločnosť v oblasti recyklácie a výroby kompaundov spojila skupina Ravago group poznatky o recyklácii a kompaudovaných materiáloch a investovala rozsiahle prostriedky do výroby kompaundov v priemyselnej kvalite. Táto kombinácia znalostí a skúseností viedla k širokej škále látok vysokej technickej úrovne, ktorá môže pridanou hodnotou vo všetkých odvetviach priemyslu.

Kompaundy v priemyselnej kvalite   skupiny Ravago predstavujú rad konštrukčných materiálov, ktoré sú k dispozícii pre aplikácie s vysokými požiadavkami na mechanické vlastnosti.

Vďaka dobrým mechanickým a fyzikálnym vlastnostiam, jednoduchému spracovaniu a atraktívnym cenám nachádzajú kompaundy v priemyselnej kvalite   spoločnosti Ravago uplatnenie v širokom spektre aplikácií.

  • Elektronické súčiastky
  • Konštrukčné aplikácie
  • Domáce spotrebiče
  • Automobilové aplikácie.

Ako expert na spájanie rôznych druhov polymérov vyvinula skupina Ravago rozšírenú ponuku priemyselných zlúčenín.

K dispozícii sú nasledujúce polyméry:

Rad kompaundov v priemyselnej kvalite   Ravago je k dispozícii najmä v čiernej a v tmavých farbách. Kompaundy v prvej kvalite sú dostupné vo všetkých možných farebných odtieňoch.