Webová stránka Resinexu používa cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať aké produkty vás zaujímajú, aby sme vám prípadne o nich mohli osobne poskytnúť podrobnejšie informácie. Pokračovaním prehliadania webu Resinexu súhlasíte s naším používaním cookies. Zistite viac o cookies a ako ich je spravovať

PE – polyetylén

Polyetylén (PE) je jedným z najrozsiahlejšie používaných plastov na svete a je veľmi rozšírený v rôznych sektoroch, segmentoch použitia. PE umožňuje hospodárne balenie potravín s predĺžením ich životnosti, bezpečnú prepravu a distribúciu chemikálií, zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ochrana nových áut pred poškriabaním a nespočetné iné užitočné aplikácie používané v našom každodennom živote.

Polyetylén – chemický vzorec.

Polyetylén (PE) je možné rozdeliť do mnohých skupín a produktov umožňujúcich široký rad koncových použití.

Portfólio polyetylénov sa pohybuje od štandardných typov po špeciálne a funkčné PE.

LDPE (polyetylén s nízkou hustotou), vyrábaný tubulárnou alebo autoklávovou technológiou, sa dodáva so štandardnou (0,918 – 0,925 g/cm3)a strednou hustotou (0,930 – 0,940 g/cm3) spolu s veľmi nízkymi hladinami gélu. LDPE ponúka rôzne typy pre všetky vytlačovacie a vstrekovacie technológie a dodáva sa aj v kvalite vyhovujúcej normám pre potraviny a farmaceutický priemysel.

LLDPE (polyetylén s lineárnou nízkou hustotou) C8 okténové, C6 hexénové, a C4 buténové typy. LLDPE sa dodáva od vyšších hustôt (až do 0,941 g/cm3) až po veľmi nízke hustoty PE (0,905 g/cm3). LLDPE (polyetylén s lineárnou nízkou hustotou) sa používa na vytlačovanie, vyfukovanie fólií, rotačné tvarovanie, vstrekovanie obalov potravín, obalov pre zmrazené potraviny, rúrok pre podlahové kúrenie, napínaciu fóliu, kozmetické a farmaceutické tuby, atď.

HDPE (polyetylén s vysokou hustotou); bimodálny a unimodálny na vyfukovanie fólií, vyfukovanie, vstrekovanie alebo iné vytlačovacie procesy. Jedotlivé typy HDPE sa dodávajú s UV stabilizáciou a certifikované podľa noriem pre vyfukované nádoby na chemikálie.

Plastoméry na modifikáciu PE alebo PP kvôli zvýrazneniu vlastností, ako je tesnosť, rázové vlastnosti alebo mäkkosť. Plastoméry ponúkajú široký rad typov, hustôt a komonomérov (polymér na báze etylén-okténu alebo buténu).

Funkčné polyméry napr. EEA, EAA, MAH vytvárajú pri vytlačovacom procese adhéziu k iným polymérom ako EVOH alebo polyamidovým bariérovým vrstvám. Tieto adhezíva tvoria v ko-extrúznych procesoch silnú a spoľahlivú väzbu s inými substrátmi. EAA sa môžu používať aj vo vodných disperziách alebo hot melt (popri tavnom lepidle z alkénu na báze metalocénových katalyzátorov).

EVA na penové, vytlačovacie, alebo hot melt aplikácie.

Polyetylén sa môže deliť na tri skupiny:

 • štandardný polyetylén
  • LDPE – polyetylén s nízkou hustotou
  • HDPE – polyetylén s vysokou hustotou
  • MDPE – polyetylén so strednou hustotou
  • LLDPE butén C4 – polyetylén s lineárnou nízkou hustotou
 • vysoko odolný polyetylén
  • LLDPE oktén C8 – polyetylén s lineárnou nízkou hustotou
  • LLDPE hexén C6 – polyetylén s lineárnou nízkou hustotou
  • VLDPE oktén C8 – polyetylén s veľmi nízkou hustotou
  • VLDPE hexén C6 – polyetylén s veľmi nízkou hustotou
  • mLLDPE oktén C8 – metalocénový polyetylén s lineárnou nízkou hustotou
 • Špeciálny a funkčný polyetylén
  • EEA – etylénetylakrylát
  • EAA – kyselina etylénakrylová
  • MAH – anhydrid kyseliny maleínovej
  • EVA – etylénvinylacetát
  • Plastoméry a elastoméry (na báze etylénu, propylénu)

Typické aplikácie štandardných druhov polyetylénu sú:

 • nákupné tašky
 • zmršťovacie obaly
 • priemyselné fólie
 • univerzálne obaly
 • nosiče farbív
 • veká
 • prepravky

Typické aplikácie vysoko výkonných typov polyetylénov sú:

 • laminované fólie
 • utesňovacie látky
 • prieťažné fólie
 • obaly na mrazené potraviny
 • rúrky podlahového kúrenia
 • nádrže na olej
 • kozmetické tuby

Typické aplikácie špeciálnych a funkčných polyetylénov sú:

 • lepidlá na bariérové vrstvy v potravinárskych fóliách
 • silno lepivé vrstvy pre linky rýchleho balenia
 • poťahovanie papiera a hliníka
 • špičkové hot melt lepidlá