Webová stránka Resinexu používa cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať aké produkty vás zaujímajú, aby sme vám prípadne o nich mohli osobne poskytnúť podrobnejšie informácie. Pokračovaním prehliadania webu Resinexu súhlasíte s naším používaním cookies. Zistite viac o cookies a ako ich je spravovať

Kaučukové produkty sa spájajú takmer s každou časťou moderného každodenného života – od pneumatík a automobilových komponentov po priemyselné hadice, podlahy, potravinárske a zdravotnícke aplikácie a lepidlá. Kaučukové výrobky môžete nájsť takmer všade.

Na celom svete sa vyrába, predáva a spotrebuje každý rok dvadsaťpäť miliónov ton (25 000 000 t) prírodného a syntetického kaučuku. Ako rastie svetové hospodárstvo, s rastúcou industrializáciou vynárajúcich sa hospodárstiev sa naďalej zvyšuje dopyt po kaučukových produktoch a kaučuku.

Prírodný kaučuk je najstarším druhom kaučuku, no stále predstavuje viac ako 40 % celkového objemu, v súčasnosti o niečo viac než desať miliónov ton ročne a jeho použitie naďalej rastie. Prírodný kaučuk sa vyrába zo stromu Hevea Brasiliensis, ktorý, ako naznačuje jeho názov, pochádza z Južnej Ameriky.

Prírodný kaučuk je prirodzene sa vyskytujúci his-cis polyizoprén. Vo vzorke prírodného kaučuku asi 94 % bude polyizoprén so zvyškom z niektorých prírodne sa vyskytujúcich živíc a bielkovín, spolu s malými množstvami popola, nečistoty a vody. Sú to živice a bielkoviny spolu s vysokým podielom cis-polyizoprénu, ktoré udeľujú prirodzenému kaučuku jeho jedinečné vlastnosti.

Hlavnými krajinami produkujúcimi prírodný kaučuk sú dnes Thajsko, Indonézia, Malajzia, India, Vietnam a Čína. Aj západná Afrika sa stáva významnejším regiónom výroby prírodného kaučuku. Prírodný kaučuk bol pôvodne spracovávaný do vizuálne odlišných druhov, napr. rebrované dymové platne (RSS), číslované od 1 do 5, a hnedé a svetlé krepy. Program technicky určeného kaučuku (TSR) bol zavedený v Malajzii asi pred 50 rokmi, aby spotrebitelia dostali merateľné údaje o vlastnostiach kaučuku. Teraz typy TSR, ako sú SMR-10, SIR-20 a SVR-CV60, predstavujú zhruba 80 % globálnej produkcie a spotreby.

Syntetický kaučuk bol prvý raz vyrobený v Nemecku v polovici 20. storočia, a dnes pokrývajú jednotlivé typy syntetického kaučuku väčšinu dopytu po kaučuku. Syntetický kaučuk sa vyrába polymerizáciou monomérov, typicky styrénu a butadiénu, ktoré sa polymerizujú na výrobu styrénbutadiénového kaučuku, SBR a tiež polybutadiénového kaučuku, BR. Ďalší vývoj bol pozorovaný po zavedení iných monomérov, ako je etylén a propylén, ktoré sa používajú vo výrobe EPDM. K ďalším druhom syntetického kaučuku patria: Butylový, správnejšie nazývaný izobutylénizoprénový kaučuk, a tento sa môže modifikovať halogénovými atómami, ako chlór alebo bróm, pri výrobe chlórbutylu a brómbutylu, spolu známe ako halobutyly a nitril (akrylonitrilbutadién). Existuje aj syntetická verzia prírodného kaučuku s názvom polyizoprén.

Syntetický kaučuk sa dnes vyrába na celom svete. Najväčšími producentmi sú: Čína, USA, Japonsko, Kórejská republika a Nemecko.

Aplikácie prírodného a syntetického kaučuku zahŕňajú širokú ponuku rôznych produktov, a to pneumatiky, protektorovovanie pneumatík, lepidlá a lepiace pásky a štítky, gumené podlahy, priemyselné hadice, koše, diely s kaučukom viazaným na kovy a komponenty antivibračných systémov, farmaceutické produkty, tovarvyrábaný namáčaním, napr. latexové rukavice, kondómy a katétre a mnohé iné.