Webová stránka Resinexu používa cookies, ktoré nám pomáhajú rozpoznať aké produkty vás zaujímajú, aby sme vám prípadne o nich mohli osobne poskytnúť podrobnejšie informácie. Pokračovaním prehliadania webu Resinexu súhlasíte s naším používaním cookies. Zistite viac o cookies a ako ich je spravovať

ABS – akrylonitril-butadién-styrén

Akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS) je amorfný polymér vyrobený emulznou alebo kontinuálnou polymerizáciou akrylonitrilu a styrénu v prítomnosti polybutadiénu. Najdôležitejšími vlastnosťami ABS je odolnosť voči nárazom a tuhosť.

Medzi dôležitých výrobcov ABS (akrylonitrilbutadiénstyréru) patria Trinseo, LG Chem, Chi-Mei a Styrolution. Väčšina výrobcov ABS používa vo všeobecnosti emulznú polymerizáciu, ale Trinseo používa kontinuálnu polymerizáciu.

Chemické vzorce monoméru ABS.

ABS je obvykle definovaný troma hlavnými vlastnosťami:

  • tekutosť
  • odolnosť voči teplu
  • odolnosť voči nárazu

Monomér styrénu udeľuje ABS dobrú spracovateľnosť, akrylonitril dodáva tuhosť, odolnosť voči teplu a chemikáliám, kým butadién robí produkt húževnatým a nárazuvzdorným aj pri nízkych teplotách. Zmena pomerov komponentov ABS a pridanie špeciálnych aditív môže pridať rôzne špecifické vlastnosti. ABS má slabú odolnosť voči vplyvom počasia, a preto sa odporúča používať len vo vnútri.

Akrylonitrilbutadiénstyrén sa môže všeobecne používať v rozsahu teplôt od -20 °C do +80 °C. ABS odoláva vodným roztokom kyselín, zásad, koncentrovanej chlorovodíkovej a fosforečnej kyseline, alkoholom a živočíšnym, rastlinným a minerálnym olejom, ale poškodzuje ho koncentrovaná kyselina sírová a dusičná. Akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS) je rozpustný v esteroch, ketónoch, etyléndichloridoch alebo v acetóne.

ABS sa môže spracovávať vstrekovaním alebo vytlačovaním.

Typické použitia ABS (akrylonitrilbutadiénstyrénu) sú:

  • Všeobecné: hračky, spotrebný tovar, telefóny, bezpečnostné helmy
  • Automobilový priemysel: dverné panely, stĺpiky, poťahy na sedadlá, mriežky, prístrojové panely, kryty zrkadiel
  • Spotrebiče: kryty kuchynských spotrebičov, kryty vysávačov, ovládacie panely bielej techniky
  • Vytlačovanie : tabule, sprchové vaničky, striešky traktorov, rohy nábytku, obloženie chladničiek, kufre